15 yanvar 2020 12:32
511

Ötən il dövlət büdcəsinin xərcləri proqnozlaşdırılandan az olub

Maliyyə Nazirliyi 2019-cu il üzrə dövlət və icmal büdcənin icrasına (operativ) dair məlumat yayıb

"İki sahil"  xəbər verir ki, 2019-cu il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 199,6 milyon manat, xərcləri 24 milyard 404,8 milyon manat olub.

Gəlirlər

2019-cu il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 199,6 milyon manat və ya proqnoza qarşı 1 milyard 31,6 milyon manat çox (4,5 faiz çox) icra olunub. Bu 2018-ci illə müqayisədə 1 milyard 690,7 milyon manat və ya 7,5 faiz çoxdur.

Qeyri-neft sektoru üzrə dövlət büdcəsinə 10 milyard 595,1 milyon manat vəsait daxil olub  ki, bu da proqnoza nisbətən 1 milyard 127,4 milyon manat və ya 11,9 faiz, 2018-ci illə müqayisədə isə 1 milyard 486,7 milyon manat və ya 16,3 faiz çoxdur.

Vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə 7 milyard 672,1 milyon manat vəsait daxil olub ki, bu da proqnoza nisbətən 356,1 milyon manat və ya 4,9 faiz, 2018-ci illə müqayisədə isə 256,6 milyon manat və ya 3,5 faiz çoxdur.

Gömrük orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə 4 milyard 408,6 milyon manat vəsait daxil olub ki, bu da proqnoza nisbətən 706,6 milyon manat və ya 19,1 faiz, 2018-ci illə müqayisədə isə 974,6 milyon manat və ya 28,4 faiz çoxdur.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 11 milyard 364,3 milyon manat vəsait transfert edilib.

2019-cu ildə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən 590,1 milyon manat, sair daxilolmalardan 164,5 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə daxil olub.

2019-ci ilin oktyabr-dekabr ayları üzrə dövlət büdcəsinin mədaxili 7 milyard 328,4 milyon manat icra olunub.

Xərclər

2019-cu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 96,9 faiz və ya 24 milyard 404,8 milyon manat icra edilib ki, bu da 2018-ci illə müqayisədə 1 milyard 673,2 milyon manat və ya 7,4 faiz çoxdur.

2019-cu il ərzində dövlət büdcəsi xərclərinin 13 milyard 514,4 milyon manatı və ya 55,4 faizi cari xərclərə, 9 milyard 366,1 milyon manatı və ya 38,4 faizi əsaslı xərclərə, 1 milyard 524,3 milyon manatı və ya 6,2 faizi dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclərə yönəldilib.

2019-cu ilin oktyabr-dekabr ayları üzrə dövlət büdcəsinin xərcləri 7 milyard 714,2 milyon manat icra olunub.

Dövlət büdcəsinin kəsiri

2019-cu ilin dövlət büdcəsinin kəsiri 205,2 milyon manat təşkil edib ki, bu da proqnozlaşdırılan 2 milyard 22 milyon manat kəsirdən 1 milyard 816,8 milyon  manat və ya 9,9 dəfə azdır.

Kəsirin maliyyələşdirilməsi dövlət istiqraz vərəqələrinin satışından, dövlət əmlakının özəlləşdirməsindən daxil olan vəsait və vahid xəzinə qalığı hesabına həyata keçirilib.

İcmal büdcə

2019-cu ilin icmal büdcəsinin gəlirləri 33 milyard 818,3 milyon manat olub ki, bu da proqnoza nisbətən 4 milyard 583,5 milyon manat və ya 15,7 faiz,

2018-ci illə müqayisədə isə 2 milyard 893,6 milyon manat və ya 9,4 faiz çoxdur.

2019-cu ilin icmal büdcəsinin xərcləri 26 milyard 475,6 milyon manat 96,7 faiz təşkil edib.

2019-cu ilin icmal büdcəsində 7 milyard 342,7 milyon manat büdcə artıqlığı (profisit) yaranıb ki, bu da proqnoza (1 milyard 863,9 milyon manat) nisbətən 5 milyon 478,8 milyon manat və ya 3,9 dəfə çoxdur.