ORDU

Cəbhədən son xəbər
ORDU 21 noyabr 2019 10:17
Cəbhədən son xəbər
ORDU 19 noyabr 2019 10:10


Cəbhədə gərgin gecə
ORDU 18 noyabr 2019 10:49


Cəbhədən xəbər var
ORDU 15 noyabr 2019 10:09


Cəbhədən son xəbər
ORDU 14 noyabr 2019 10:01


Cəbhədə gərgin gecə
ORDU 13 noyabr 2019 10:40