Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!

ORDU

Ağlama, şəhid anası!
ORDU 24 noyabr 2020 20:16