30 noyabr 2022 17:41
329

Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilib

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Qanunu imzalayıb.

“İki sahil” xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində aşağıdakı dəyişikliklər edilir:

- 211-ci maddənin 1-ci hissəsi üzrə:

- dördüncü abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin;”;

- beşinci – yeddinci abzaslar müvafiq olaraq yeddinci – doqquzuncu abzaslar hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda beşinci və altıncı abzaslar əlavə edilsin:

“hamilə və ya bir yaşına çatmamış uşağı olan qadınların əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin;

hamilə və ya bir yaşına çatmamış uşağı olan qadınların iş yerlərində təmasda olması qadağan olunan zərərli istehsalat amillərinin;”.

- 240-cı maddənin 1-ci hissəsinin ikinci cümləsində “qadın əməyindən istifadə olunmasına yol verilməyən iş yerlərinə” sözləri “bu Məcəllənin 211-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin beşinci və altıncı abzaslarında nəzərdə tutulan iş yerlərinə (işlərə)” sözləri ilə əvəz edilsin.

- 241-ci maddə ləğv edilsin.

- 243-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda 2-1-ci hissə əlavə edilsin:

“2-1. Bu Məcəllənin 211-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin beşinci və altıncı abzaslarında nəzərdə tutulan hallar baş verdikdə həmin hallar aradan qalxanadək işəgötürən hamilə və ya bir yaşına çatmamış uşağı olan qadınları yüngül işə keçirməlidir.”.